Revestiments, estructures i restauracions

Revestiments

Som especialistes en el revestiment de parets i sostres amb panells de fusta derivats.